Přeštické černostrakaté prase

Kontakt

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha Uhříněves

Oddělení chovu prasat Kostelec nad Orlicí

Komenského 1239

51741 Kostelec nad Orlicí

tel. +420 494323291 (777323291 GSM brána)

email: kostelec@vuzv.cz

aktualizováno: 21.04.2021 10:05:00