Přeštické černostrakaté prase

Projekt NAZV QJ1210253

Využití metod molekulární genetiky jako nástroje pro efektivní plemenářskou práci v malé populaci prasat

Na řešení projektu se podílí 4 organizace: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Mendelova univerzita v Brně, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích a Plemenářské služby a.s. Otrokovice.

Cílem projektu s dobou řešení 2012-2016 je navrhnout specifické pracovní postupy pro plemenářskou práci v malé populaci tak, aby s využitím poznatků molekulární biologie bylo možné eliminovat nepříznivé vlivy inbreedingu a aby bylo možné pokračovat v úspěšné plemenitbě i nepříznivých podmínkách redukovaných početních stavů zvířat, zachovat tak cenný materiál a vytvořit předpoklady k zajištění plemenářské práce na patřičné úrovni a vytvořit předpoklady pro stabilizaci chovu miniprasat po stránce užitkového typu tak, aby toto mohlo být využito při případném vytvoření nového plemene.

aktualizováno: 21.04.2021 10:05:00