Přeštické černostrakaté prase

Klub chovatelů přeštických prasat o.s.

 Klub chovatelů přeštických prasat o.s.

V  roce 2013 jsme založili občanské sdružení Klub chovatelů přeštických prasat o.s. Klub má za cíl sdružovat chovatele a příznivce přeštických prasat. Pokud máte zájem o vstup do klubu, zde je pozvánka na ustavující členskou schůzi a přihláška ke členství.

Stanovy občanského sdružení Klub chovatelů přeštických prasat o.s.

Pozvánka na ustavující členskou schůzi a přihláška ke členství v klubu

Ustavující členská schůze se konala 26.listopadu 2013 od 13 hod v zasedací místnosti odělení chovu prasat VÚŽV v Kostelci nad Orlicí.

Výroční členská schůze v roce 2014 proběhla 9.12. v zasedací místnosti VÚŽV v Praze.

Zápis z členské schůze

aktualizováno: 21.04.2021 10:05:00