Přeštické černostrakaté prase

Stav populace PC v roce 2012

Aktuální informace o stavu populace přeštického prasete v roce 2012

(chovy zapojené do Národního programu GZ)

Počet plemenic (k 15.1. 2013): 206 ks

Počet kanců (k 15.1. 2013): 46 ks

 

Věková struktura v roce 2012

 

zapuštěné

1.-2. vrh

3.-5. vrh

6. a další vrh

30,6 %

33,5 %

19,4 %

15 %

 

Reprodukční ukazatele v roce 2012                                           

 

Počet vrhů

319

Všech narozených selat/vrh

11,0

Živě narozených selat/vrh

10,1

Dochovaných selat/vrh

9,0

Mléčnost

59,8 kg

Mezidobí

164,6 dní

Vrhů/prasnici/rok

2,0

Živě narozených selat/ prasnici/rok

20,4

Podíl přirozené plemenitby

61,4 %

Podíl inseminace

38,6 %

Zabřezávání v přirozené plemenitbě

84,6 %

Zabřezávání v inseminaci

61,1 %

                           

 

Výsledky testu vlastní užitkovosti v roce 2012

 

 

Kanečci

Prasničky

Přírůstek (g/den)

537

529

Výška špeku (cm)

1,05

0,89

% libového masa

59,7

60,1

 

aktualizováno: 21.04.2021 10:05:00