Přeštické černostrakaté prase

Stav populace PC v roce 2014

Aktuální informace o stavu populace přeštického prasete v roce 2014

(chovy zapojené do Národního programu GZ)

Počet plemenic (k 13.1. 2015): 498 ks

Počet kanců (k 13.1. 2015): 79 ks

Počet chovů: 20

Věková struktura v roce 2014

 

zapuštěné

1.-2. vrh

3.-5. vrh

6. a další vrh

 27,5 %

 42 %

23,5  %

7 %

 

 

Reprodukční ukazatele v roce 2014                                          

 

Počet vrhů

675

Všech narozených selat/vrh

10,4

Živě narozených selat/vrh

9,7

Dochovaných selat/vrh

8,9

Mléčnost

56,6 kg

Mezidobí

167,7 dnů

Vrhů/prasnici/rok

1,8

Živě narozených selat/ prasnici/rok

18

Podíl přirozené plemenitby

55,5 %

Podíl inseminace

44,5 %

Zabřezávání v přirozené plemenitbě

79,8 %

Zabřezávání v inseminaci

52,9 %

                  

 

Výsledky testu vlastní užitkovosti v roce 2014

 

 

Kanečci

Prasničky

Přírůstek (g/den)

540

540

Výška špeku (cm)

1,11

1,12

% libového masa

59,6

58,4

 

 

aktualizováno: 21.04.2021 10:05:00