Přeštické černostrakaté prase

Stav populace PC v roce 2013

Aktuální informace o stavu populace přeštického prasete v roce 2013

(chovy zapojené do Národního programu GZ)

Počet plemenic (k 14.1. 2013): 302 ks

Počet kanců (k 14.1. 2013): 56 ks

 

Věková struktura v roce 2013

 

zapuštěné

1.-2. vrh

3.-5. vrh

6. a další vrh

30,5 %

38 %

20,5 %

11 %

 

 

Reprodukční ukazatele v roce 2013                                          

 

Počet vrhů

397

Všech narozených selat/vrh

10,8

Živě narozených selat/vrh

9,9

Dochovaných selat/vrh

9,0

Mléčnost

56,3 kg

Mezidobí

157,6 dnů

Vrhů/prasnici/rok

1,8

Živě narozených selat/ prasnici/rok

17,9

Podíl přirozené plemenitby

68 %

Podíl inseminace

32 %

Zabřezávání v přirozené plemenitbě

82,8 %

Zabřezávání v inseminaci

42,9 %

                  

 

Výsledky testu vlastní užitkovosti v roce 2013

 

 

Kanečci

Prasničky

Přírůstek (g/den)

574

536

Výška špeku (cm)

1,16

1,05

% libového masa

59,0

59,0

 

aktualizováno: 21.04.2021 10:05:00